Концентрат дрожжевой зерновой послеспиртовой барды

Концентрат дрожжевой зерновой послеспиртовой барды, ТУ BY 190239501-791-2012.

 

Используется в произодстве комбикормовой продукции, а также для непосредственного введения в рацион сельскохозяйственных животных и птицы в составе смеси с другими кормовыми средствами. 

Концентрат дрожжевой зерновой послеспиртовой барды содержит растворимые белкми, жиры, углеводы, свободные сахара, что делает добавку слаще и привлекательнее для животных. Продукт идеально переваривается и усваивается в организме животного. В процессе производства в нем концентрируется фосфор, кальций и другие минералы зерна. В сухом продукте накапливаются почти все макро- и микроэлементы с повышенным уровнем их усвоения в организме. 

 

В концентрате барды содержится 28-30% сырого протеина и около 250 ккал (8,5 МДж) обменной энергии. 

 

Форма выпуска: однородной рассыпной продукт без плотных комочков.

Упаковка: полипропиленовые мешки (20 кг) или иная тара, обеспечивающая сохранность, по действующим техническим нормативным правовым актам.

 

__________________________________________________________________________

 

Канцэнтрат дражджавы збожжавы пасляспiртавой барды, ТУ BY 190239501-791-2012.
 
Выкарыстоўваецца ў произодстве камбікормавай прадукцыі, а таксама для непасрэднага ўвядзення ў рацыён сельскагаспадарчых жывёл і птушкі ў складзе сумесі з іншымі кармавымі сродкамі.
Канцэнтрат дражджавы збожжавы послеспиртовой барды ўтрымлівае растваральныя белкми, тлушчы, вугляводы, свабодныя цукру, што робіць дадатак саладзей і прывабней для жывёл. Прадукт ідэальна пераварваецца і засвойваецца ў арганізме жывёлы. У працэсе вытворчасці ў ім канцэнтруецца фосфар, кальцый і іншыя мінералы збожжа. У сухім прадукце назапашваюцца амаль усе макра-і мікраэлементы з павышаным узроўнем іх засваення ў арганізме.
У канцэнтраце барды змяшчаецца 28-30% волкага пратэіна і каля 250 ккал (8,5 МДж) абменнай энергіі.
Форма выпуску: аднастайнай рассыпным прадукт без шчыльных камячкоў.
Ўпакоўка: поліпрапіленавыя мяшкі (20 кг) або іншая тара, якая забяспечвае захаванасць, па дзеючых тэхнічных нарматыўным прававым актам.
Концентрат дрожжевой зерновой послеспиртовой барды, ТУ BY 190239501-791-2012.
 
Используется в произодстве комбикормовой продукции, а также для непосредственного введения в рацион сельскохозяйственных животных и птицы в составе смеси с другими кормовыми средствами. 
Концентрат дрожжевой зерновой послеспиртовой барды содержит растворимые белкми, жиры, углеводы, свободные сахара, что делает добавку слаще и привлекательнее для животных. Продукт идеально переваривается и усваивается в организме животного. В процессе производства в нем концентрируется фосфор, кальций и другие минералы зерна. В сухом продукте накапливаются почти все макро- и микроэлементы с повышенным уровнем их усвоения в организме. 
В концентрате барды содержится 28-30% сырого протеина и около 250 ккал (8,5 МДж) обменной энергии. 
Форма выпуска: однородной рассыпной продукт без плотных комочков.
Упаковка: полипропиленовые мешки (20 кг) или иная тара, обеспечивающая сохранность, по действующим техническим нормативным правовым актам.