Биопрепарат "МаксИммун"

Препарат «МаксИммун» представляет собой жидкость серо-коричневого цвета со специфическим запахом.

Действующими агентами биопрепарата являются вторичные метаболиты и компоненты клеточных стенок бактерий P. Chlororaphissubsp. Aurantiaca 162 и B.subtilis 494, культивированных в питательной среде на основе солевого концентрата М9 с мелассой в качестве источника углерода и энергии.

Препарат разрешен Минздравом Республики Беларусь для использования в качестве стимулятора роста растений и адапотагена согласно инструкции по применению.

Препарат не обладает патогенными свойствами по отношению к теплокровным животным. Нормирование содержания препарата в пищевых продуктах не требуется.

Срок годности: 12 месяцев от даты изготовления при соблюдении правил транспортировки и условий хранения.

Условия хранения: при температуре от +5 оС до +25 оС в сухих проветриваемых, защищенных от атмосферных осадков помещениях.

_____________________________________________________________________________

 

Прэпарат "МаксИммун" ўяўляе сабой вадкасць шэра-карычневага колеру са спецыфічным пахам.
Дзеючымі агентамі біяпрэпаратаў з'яўляюцца другасныя метабаліты і кампаненты клеткавых сценак бактэрый P. Chlororaphissubsp. Aurantiaca 162 і B. subtilis 494, культываваць у пажыўнай асяроддзі на аснове соевага канцэнтрату М9 з меласы ў якасці крыніцы вугляроду і энергіі.
Прэпарат дазволены Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь для выкарыстання ў якасці стымулятара росту раслін і адапотагена паводле інструкцыі па ўжыванні.
Прэпарат не валодае патагеннымі ўласцівасцямі ў адносінах да цеплакроўным жывёлам. Нармаванне ўтрымання прэпарата ў харчовых прадуктах не патрабуецца.
Тэрмін прыдатнасці: 12 месяцаў ад даты вырабу пры захаванні правіл транспарціроўкі і ўмоў захоўвання.
Умовы захоўвання: пры тэмпературы ад +5 оС да +25 ас у сухіх і ветрацца, абароненых ад атмасферных ападкаў памяшканнях.